Site în actualizare

Vulcanii Noroioși de la Băile Homorod

Aria naturală protejată de interes național Vulcanii Noroioși de la Băile Homorod (2.241)

 

LOCALIZARE

 

 

Aria protejată se află pe raza comunei Homorod, județul Brașov. Administrativ aria protejată se află în partea sud-vestică a UAT Homorod, la est de localitatea cu acelaşi nume (Judeţul Braşov din Regiunea 7 Centru), iar din punct de vedere geografic la contactul dintre grupa nordică a Munţilor Perşani şi depozitele neogene ale Văii Homorodul Mic.

Accesul în aria se face la ieșirea din localitate spre fostele Băi Homorod.

 

Importanţa ariei protejate

 

Tipul arie protejată geologică de importanţă naţională.

Vulcanii noroioşi sunt unele dintre cele mai dinamice şi instabile fenomene din lume, geneza vulcanilor noroioşi a ridicat numeroase probleme, neclarificate în totalitate până în prezent. În primul rând se pune întrebarea dacă vulcanii noroioşi legaţi de zonele şi procesele hidrotermale pot fi consideraţi ca atare? Conform opiniei mai multor cercetători  doar acele fenomene sunt considerate vulcani noroioşi care sunt rezultatul procesului de vulcanism noroios. Astfel, fenomenele din ariile postvulcanice care emit noroi ca un rezultat al dezagregării locale a rocilor de la mică adâncime sub influenţa apelor hidrotermale acide pot fi numite mofete. Se deosebesc în primul rând vulcanii noroioşi legaţi de depozite de hidrocarburi şi cei asociaţi cu procesele hidrotermale postvulcanice, la care se mai adaugă cei de origine seismică.

Vulcanii noroioşi datoraţi erupţiei gazelor hidrocarburice sunt consideraţi vulcani noroioşi în sensul strict. Aceştia apar în zonele bogate în zăcăminte de hidrocarburi, ca urmare a eliminării prin curgere sau erupţie a unui material suprapresurizat, alcătuit din 3 componente: apă, gaze şi partea solidă reprezentată prin noroi sau brecie noroioasă.

Prezenţa vulcanilor noroioşi în Bazinul Transilvaniei este favorizată în primul rând de prezenţa acumulărilor de gaze şi a apelor de zăcământ, de structura cutată şi faliată şi nu în ultimul rând de depozitele sedimentare potenţiale care servesc ca strat sursă de material pentru vulcanii noroioşi.

Astfel importanța ariei este de natură știinșifică dar și educativă.       

 

Descriere 

 

Pe la mijlocul sec. XX au aparut primele emanatii de noroi, care au cladit ‚vulcanii noroiosi”, un caz geologic extrem de rar, raportat la constitutia geologica a zonei. Au fost observați şase vulcani noroioşi în perimetrul care constituie situl geologic protejat.

Vulcanii noroiosi din arie se manifestă diferit:

Vulcanul Homorod 1 și 2, de tip calderă cu trecere spre bazin noroios. El are o activitate sporadică şi probabil gradul său de activitate este influenţat de greutatea masei de apă care probabil îl „sufocă” .

Unul dintre cei mai activi vulcani noroioşi este cel denumit Homorod 3 care a “erupt” chiar în infrastructura drumului de macadam (acum, altădată astfaltat, de altfel urme se mai păstrează şi astăzi) care duce la ruinele Băilor Homorod. Este de tip con noroios deşi activitatea lui este puternic afectată de factorii antropici.   

Homorod 4 este de tip bazin noroios şi este cel mai activ fiind observat ca bolborosind,

Homorod 5 este slab activ care prezintă noroi proaspăt de la o observaţie la alta dar nu a fost observat bolborosind ca vecinul său nr. 4. S-a format pe o zonă înclinată dată de rambleul drumului.

Aria protejată este împărțită astfel:

  • zona de manifestare (erupţie) a vulcanilor noroioşi = 5000 mp = 0.5 ha = 17.99%;
  • zona cu habitate naturale = 1.53 ha = 55.03%;
  • zona antropizată cu deşeuri din demolări ale construcţiilor fostelor Băi Homorod = 7500 mp = 0.75 ha = 26.98%

 

Lucruri de văzut:

-    Peisajul vulcanilor
-    Ruinele fostelor Bai Homorod

 

Acces, trasee în aria protejată

 

În aria protejată se ajunge de la Braşov mergând pe drumul spre Sighişoara (DN 13) până la Rupea Gară, apoi în dreapta pe DJ 132B până în Homorod, respectiv o distanţă de 62.9 km. De aici pe drumul ce duce la Băile Homorod cca 1km. Lângă fostul (azi în paragină) amplasament al băilor, la ramificaţia celor două drumuri de pământ se află aria geologică protejată.

 

Accesul în arie se face de pe drumul înspre localitățile Cața sau Mercheașa, respectiv înainte de bariera peste calea ferată, virați la dreapta și traversați calea ferată de la capătul drumului, apoi drumul vă va conduce direct către aria protejată.

 

Reguli de vizitare a parcului

 

- Este interzis aprinderea focului în toată aria  

- Este interzisă intervenția de orice natura asupra vulcanilor

- Aruncarea sau depozitarea gunoaielor de orice natură

- Este interzisă camparea

- Este interzisă recoltarea rocilor

- Este interzis spălatul în râu cu substanțe chimice

 

Vezi regulament

 

 

 

Facebook YouTube
©2024 Asociatia Carpaterra. Toate drepturile rezervate.