Site în actualizare

Din Alpii Elveției în Carpații României

 

Parteneriat pentru dezvoltare durabilă

 

În România custodia ariilor protejate este asigurată cu predilecție de ONG-uri, care au responsabilități mari dar nu primesc finanțare.  Protecția ariilor naturale se desfășoară cu dificultate, din cauza barierelor birocratice, a legislației stufoase, a lipsei de interes și motivație a comunităților, a reacției slabe a autorităților naționale, a comunicării defectuoase și a lipsei finanțării.

 

Proiectul DIN ALPII ELVEȚIEI ÎN CARPAȚII ROMÂNIEI – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă propune stabilirea unei baze trainice pentru managementul adecvat și eficient al ariilor naturale protejate și dezvoltarea lor durabilă, prin acțiunea parteneriatului Elveția – România.

 

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Realizarea unui set de instrumente practice pentru managementul eficient al ariilor naturale protejate și dezvoltarea durabilă a comunităților cuprinse în aceste arii, pe baza cooperării între experții și practicienii Elvețieni și România
  2. Creșterea nivelului de conștientizare în comunitățile locale privind  ariile natural  protejate asupra  ca resurse pentru dezvoltarea durabilă și asigurarea condițiilor mai bune de viață, prin participare cetățenească active în următorii 5-10 ani.  
  3. Creșterea capacității comunităților locale de a proteja și promova mediul și resursele natural, prin formarea ghizilor locali pentru ariile protejate și derularea acțiunilor de educație și promovare 

 

Activitățile proiectului constau în:

  1. Organizarea unui study-tour în Elveția pentru experții români în arii protejate
  2. Organizarea unei vizite în România pentru experții elvețieni în managementul ariilor protejate și elaborarea produselor proiectului: Ghidul de dezvoltare durabilă a comunităților din ariile protejate și Colecția de Bune Practici pentru custozii ariilor protejate.
  3. Producția unui film educațional 3D privind ariile protejate pentru a fi prezentat în comunitățile locale
  4. Campanie de informare și conștientizare privind dezvoltarea durabilă a ariilor protejate și a comunităților cuprinse în acestea
  5. Organizarea Muzeului Itinerant (expoziție itinerantă cu exponate de vegetație și geologie și  prezentarea filmului 3D despre unicitatea ariilor protejate) și prezentarea lui în comunități.
  6. Formarea ghizilor ariilor protejate din cadrul populației comunităților locale incluse în arii.
  7. Dezvoltarea Planului de sustenabilitate a proiectului de către parteneriatul Elveția –România și monitorizarea implementării lui.

 

 

Proiectul are ca țintă populația comunităților locale incluse în arii naturale protejate și urmărește informarea și implicarea ei activă în dezvoltarea durabilă a comunităților și a ariei protejate.

Organizația solicitantă este Asociația Carpaterra din Brașov și partenerul este Asociația Parc Ela din Elveția.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni, în perioada aprilie 2015 – septembrie 2016.

Suma  solicitată pentru finanțare este de 102.407.80 CHF (93,047.80 CHF pentru organizația solicitantă din România și 9,360.00 CHF pentru partenerul Elvețian), iar valoarea cofinanțării din partea organizației care implementează proiectul este de 11,500.00 CHF.

 

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul

Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

 

Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi 

www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.ch/romania

 

Acest website nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian.

Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de Asociația Carpaterra

www.parc-ela.ch

 

 

Facebook YouTube
©2024 Asociatia Carpaterra. Toate drepturile rezervate.