Site în actualizare

Microcanionul de Bazalt de la Hoghiz

Aria naturală protejată de interes național Microcanionul de Bazalt de la Hoghiz (2.242)

 

LOCALIZARE

 

 

Aria protejată este situată în Grupa Centrală a Munţilor Perşani (Carpaţii Orientali), pe glacisul acestora, la sud de Defileul Oltului (Augustin – Racoş), în valea pârâului cu acelaşi nume, la o altitudine medie de 500 m, la intersecţia paralelei 45o58’13’’ latitudine nordică şi a meridianului 25o19’14’’ longitudine estică.

Aria propetajă este lipită de intravilanul localităţii Hoghiz, jud. Brașov, în partea de sud – est.

 

Importanţa ariei protejate

 

Arie protejată geologică de importanţă naţională.

Arealul Munţilor Perşani se detaşează faţă de regiunile din jur printr-o mare diversitate, printr-un adevarat „mozaic” petrografic. La această diversitate a contribuit tectonica şi complexitatea structurală a Carpaţilor Orientali.

Aria protejată este formată din stânci bazaltice – având un relief aparte, versanţi cu aspect de pereţi abrupţi,verticali, tăiaţi în lungul secţiunilor columnare ale masei bazaltice care se aseamănă cu văile canioanelor, dar la o scară mult mai mică - iar 20% sunt formaţiuni ierboase, pajişti, tufişuri.

Această compexitate geologica prezintă un interes ştiinţific major reprezentând un obiectiv de geopatrimoniu care trebuie conservat. Acesta este motivul declarării ariei protejate de tip geologic şi de importanţă naţională.

 

Descriere

 

Microcanionul de la Hoghiz este săpat de pârâul Hoghiz care îşi are izvoarele în curmătura dintre Măguricea Mare (615 m) şi Pleşiţa (743 m) pe clina vestică a Perşanilor. Pârâul, lung de 4 km, are o direcţie SE-NV şi confluează cu Oltul după ce străbate satul Hoghiz.

 

Aici se află un întins areal în care succesiunea piroclastelor cuprinde orizonturi separate printr-o curgere de bazalte cu aspect complex la bază, ce trece spre partea superioară în formaţiuni foliacee. Mici coloane prismatice sunt scoase la iveală de eroziune şi formează singurele accidente de relief în platoul neted prin care trece pârâul Hoghiz.

 

Pârâul traversează scorii bazaltice şi primeşte o mulţime de izvoare la contactul dintre depozitele lutoase şi bazalte. Mărindu-şi debitul, pârâul Hoghiz se adânceşte brusc în versanţi drepţi, abrupţi de 30-40 m înalţime. Trecerea de la un sector la altul se face printr-o spectaculoasă cascadă care marchează începutul văii cu aspect de canion. Aici verticalitatea versanţilor este dată de structura columnară şi duritatea bazaltelor, dar dimensiunile sunt mici, de unde şi denumirea de “microcanion”: lungimea este de 1150 m până în satul Hoghiz, iar latimea de 20-30 m la partea superioară şi 5-15 m pe fundul văii. În acest sector valea străpunge întreaga succesiune de piroclastite pătrunzând chiar şi în orizontul de calcarenite şi gresii carcaroase din bază. Atât valea propriu-zisă cât şi micul afluent de pe dreapta (captat azi pentru alimentarea cu apă a cartierului de blocuri dintre Hoghiz si Fântâna) au caracterele morfologice ale unui mic canion. Peisajul microcanionului este întregit şi de cele două cascade la baza cărora, în calcarenite, sunt săpate două marmite ce evocă stadiile de retragere a abruptului în evolutia normală a vâii, precum şi peştera de mici dimensiuni din versantul stâng, săpată la contactul dintre bazalte şi calcarenite. În mijlocul localităţii, valea îşi pierde caracterul de canion, versanţii se depărtează şi îşi pierd aspectul abrupt marcând trecerea în glacisul vestic al Perşanilor spre lunca Oltului.

 

Lucruri de văzut:

-    Peisajul microcanionului
-    Cascada pârâului Hoghiz
-    Recomandam tur ghidat

 

Acces, trasee în aria protejată

 

La rezervaţie se poate ajunge cu trenul pe calea ferată nr.4, care leagă Braşovul cu Sighişoara.

Totodată se poate ajunge cu maşina pe E60 (DN13), iar la km 65, se virează stanga spre drumul câtre Şercaia. După podul ce traversează cursul canalizat al Hoghizului, se părăseşte şoseaua urmărind drumul către localitatea Hoghiz.

 

Reguli de vizitare a parcului

- Este interzis aprinderea focului în toată aria  

- Aruncarea sau depozitarea gunoaielor de orice natură

- Este interzisă camparea

- Este interzisă recoltarea rocilor

- Este interzis spălatul în râu cu substanțe chimice

 

Vezi regulament

 

 

 

Facebook YouTube
©2024 Asociatia Carpaterra. Toate drepturile rezervate.